dimarts, 3 de febrer de 2009

El ple de gener, les escoles bressol i l'actitud d'alguns regidors

En el passat ple de gener es va tornar a posar de manifest que el 0-3 no interessa a aquest ajuntament. L'E.B.M. de Canaletes que havia d'obrir les seves portes al proper setembre, no obrirà fins al 2.010. A més, les nostres preguntes varen quedar, un cop més, sense resposta, tot i haver presentat la instància per a participar en el ple (és cert que en vàrem fer més de les que vàrem entrar). Sorprenentment, dues persones sense haver entrat cap instància i que de manera espontània van preguntar a l'alcalde, si que varen obtenir resposta.
No volem acabar la nostra queixa sense referir-nos a l'actitud de certs regidors quan algú fa una intervenció que no els agrada. És una falta de respecte per a tots els que estem allà: les ganyotes, els somriures grollers i les postures que fan servir, així com el to en què contesten. Els regidors i les regidores són els nostres representants i ningú es mereix el menyspreu que transmeten cada vegada que algú diu alguna cosa que no els fa el pes. Pensem que algú els ha de fer saber que no són formes de tractar ningú, i que és una falta de respecte total envers tots els que estem allà i envers tots els ciutadans i ciutadanes de Cerdanyola.