dimecres, 5 de març de 2008

Com passa el temps..., oi, Sr. Morral?

DEBAT SOBRE L'EDUCACIÓ 0-3(24 DE MAIG DE 1994)

INTERVENCIÓ EN LA SEGONA PART DEL DEBAT, DESPRÉS DE LES PONÈNCIES, DEL LLAVORS MEMBRE DE CERDANYOLA DEBAT, TONI MORRAL

TONI MORRAL: Tinc una pregunta per adreçar-la a les dues administracions que avui tenim a la mesa de ponents, la competent en el tema de l' ensenyament, la Generalitat de Catalunya, i l' Ajuntament, com a institució més propera al ciutadà.

Penso que allò de positiu que té el debat d' avui és mirar de trobar solucions a problemes concrets. Avui el debat ha posat damunt la taula un problema concret del nostre municipi. Segur que no és l'únic que el té. Però particularment a Cerdanyola, hi ha una demanda real de places per a nens i nenes de O a 3 anys que l' oferta existent no pot satisfer. Però el problema no és aquest exactament, sinó que és encara més gros. Hi ha una demanda potencial que és molt més important que la real. És potencial perquè està continguda pels preus que s'han d' ofertar per garantir la supervivència d' aquestes escoles. I com que no hi ha oferta pública per als infants de O a 3 anys, l'oferta és tota privada, és lògic que les escales privades hagin d' ajustar els preus segons els costos.

Aquest és el problema. Hi ha una part important de la nostra població que no pot escolaritzar els nens de O a 3 anys perquè no troba una plaça que s' ajusti a les seves condicions econòmiques.

Trobo que és molt important la política de beques i que cal seguir-la impulsant i incrementant, si és possible. Però em sembla que és insuficient, que caldria complementar-ho amb una altra política per a l'etapa del 03.

em sembla que hi pot haver diferents sortides.

Una podria ser la de municipalitzar una oferta pública. Municipalitzada o dependent de la Generalitat. En tot cas, aquí no en tenim cap, de la Generalitat. Hem de reconèixer, però, que aquesta sortida presenta moltes dificultats en aquests moments, perquè els ajuntaments estan en una situació d'ofec econòmic important; i crear una escola pública de O a 3 anys vol dir invertir una considerable quantitat de recursos que, ara mateix, no es pot invertir. I, a més, no és una competència estricta dels ajuntaments. Per tant, és lògic que l'Ajuntament digui que aquí hi ha un problema, però que li doni sortida aquell a qui correspon, per les competències, que és l' administració autonòmica.

Jo penso que seria convenient trobar una sortida. I en aquest terreny crec que hi hauria una sortida possible si hi hagués voluntat política per part de l'administració competent, que és la Generalitat, de posar recursos econòmics en el nostre municipi per cobrir aquest dèficit que tenim. I si ni hagués també voluntat política per part de l' Ajuntament d'intentar concer­tar els sectors que intervenen en aquest afer, escoles, Generalitat i Ajuntament, per tal de trobar una solució. Quina seria la solució? Aquesta era la pregunta que volia que em respon­guessin.

¿Seria possible que les escoles bressol avui privades, entre cometes, i sense ànim de lucre, que estan ofertant aquest servei a Cerdanyola, juntament amb la Generalitat i l'Ajuntament, poguessin signar un conveni, en el qual les administracions es comprometessin a posar recursos damunt de la taula perquè, d'una manera col·legiada, es pogués abaixar el cost, els preus de matrícula i de mensualitat d'aquesta oferta? I que això suposés també, d'alguna manera, un cert control en el terreny pedagògic, un cert control i fiscalització en el camp econòmic, també en el terreny de la gestió, i que aquestes escoles es poguessin qualificar d'interès públic, no públiques però sí d'interès públic, i que se'ls pogués posar l'etiqueta d'escoles de qualitat, per dir-ho d'alguna manera, del municipi?
Em sembla que podria ser una sortida i que no demanaria tampoc massa recursos, perquè hi hauria una participació econòmica de les mateixes escoles, i per tant de les matrícu­les, una aportació de la Generalitat i una altra de l'Ajuntament, que podrien contribuir a abaixar els costos que suposa per a les famílies la matriculació de cada nen de O a 3 anys.

Més respostes de Joan Herrera

Una de les mares, Aurora Elvira, va enviar un correu d'agraïment a la resposta de Joan Herrera per la seva resposta, plantejant a més dubtes sobre com es recolocarien els nens i què pensava fer l'ajuntament.

A continuació, la carta de Joan Herrera.

Benvolguda Aurora,

En quant a la data de l'obertura de la primera escola bressol, em
consta que tot apunta a que es podrà obrir abans del setembre del
2009. Coincideixo en què això no resoldrà la situació que tant pels
missatges que he rebut dels pares i mares, com per les converses que
estic tenint amb Gustavo Arias, el regidor, i Antoni Morral, l'alcalde.

Em consta que la feina que s'està fent va dirigida a què no només es
conservin les places al curs vinent, sinó que també es conservin una
vegada estiguin en funcionament les escoles bressol públiques. Fins
que les noves escoles estiguin en funcionament la prioritat per la
regidoria és que Tàndem continuï, amb la signatura d'un nou conveni.
De moment, pel que m'indiquen, les negociacions estan obertes i es
possible arribar a acord. En cas que no sigui possible s'exploraran
altres vies, com l'adequació de nous espais o la reubicació d?alumnes
a escoles bressol ja en funcionament.

La nostra aposta per les escoles bressol públiques, la que tenim al
programa per a les generals i la que està fent l?equip de govern de
Cerdanyola, va dirigida també per evitar que en un futur una escola
bressol pugui decidir tancar unilateralment com ha anunciat tàndem i a
anar ampliar més i més les places d?escoles bressol que són tant i
tant necessàries.

Moltes gràcies pel missatge i espero que entengueu la complexitat del
cas i els esforços de l'equip de govern.

I la resposta a Ana Salvador, a una carta força incisiva. Publiquem tant la carta com la resposta.
El color verd per la resposta de Joan Herrera.

Assumpte:: problemes d\'idioma

Missatge: Benvolgut Joan:

com sembla que no t\'en enteres de res, la qüestió que ens preocupa als pares i mares de nens entre 0 i 3 anys, no és tan sols que l\'any vinent reubicareu 41 nens, no, no és aixó tan sols.

La pregunta és: a on els ubicareu, la pregunta és perquè mentiu més que no parleu, perqué insulteu la inteligència de la gent que us a de sofrir al govern de l\'ajuntament.

Que no es Tàndem que refusi res, sou vosaltres que aborriu al més pintat.

Li doneu un any més de concert, i després qué.

La resposta

Benvolguda Ana,

El motiu d?haver enviat a gran part de la gent la mateixa comunicació, era que en aquells moments era tota la informació que tenia. Entendràs que no puc estar al corrent de totes les incidències com la que va esdevenir la setmana passada a Cerdanyola amb l?anunci del tancament de Tàndem i que he hagut d?anar informant-me de diverses fonts.

Puc assegurar que vaig llegir detingudament tots i cadascun dels mails i ho segueixo fent. M?he interessat per aquesta qüestió des del primer moment i m?he informat tot allò que m'ha estat possible. En tot cas, si que m?agradaria insistir en que el tancament de Tèndem ha estat decisió de la direcció, no ha estat en cap cas decisió de l?Ajuntament que ha ofert renovar el conveni i s?ha ofert a renovar-lo per més d?un any. Precisament l?aposta decidida per les escoles bressol municipals que el grup d?ICV-EUiA està duent a terme te com a un dels objectius que una decisió unilateral de la direcció d?una escola bressol com la que ha fet Tàndem pugui produir una situació d?incertesa com aquesta, ja que amb una escola bressol pública això no hagués passat en cap casa

Cal dir també que des de la regidoria m?indiquen que les negocacions amb tàndem estan obertes i que es possible arribar a un acord. En cas que no sigui així, segons el regidor Gustavo Arias, s?exploraran altes vies com la possiblitat de utilitzar altres espais o l?acondicionament de noves aules a centres ja existents.

Coincideixo amb tu en que calen més escoles bressol i que no s?han construït amb tota la celeritat que es requeria, però cal apuntar també que no va ser fins a que ICV-EUiA va accedir a l?alcaldia que no es va projectar la construcció de cap escola bressol.

Entenc la situació d?incertesa que us ha produït tot plegat als pares i mares, però estic segur que l?equip de govern trobarà la millor solució per als nens i nenes i per als pares i mares davant d?una situació complexa com aquesta.

Una salutació cordial,

Joan Herrera.

Imatges de TV Cerdanyola

Us posem els vincles a la televisió de Cerdanyola que ha publicat a la seva web. A més de l'entrada, els trobareu a l'apartat de vincles.

Gustavo Arias parla sobre Tàndem
Tàndem es mobilitza