dimecres, 19 de novembre de 2008

Manifest pel dia Internacional de la Infància

El dia 20 de Novembre és el dia Internacinal de la Infància i des de la nostra associació volem incidir en diverses qüestions. Seguim demanant a l’administració, Estat i Generalitat i Ajuntament, una millora qualitativa de la llei que regula les escoles bressol (cal abaixar el número d’infants per aula, doble mestra,...) i una inversió econòmica que ho permeti. D’altra banda, seguim demanant al regidor d’Educació i a l’Alcalde, una millora en la qualitat de les escoles bressol municipals i els recordem que el proper setembre ha de començar una escola bressol municipal, de la qual no hi ha encara els fonaments. Hi ha una greu mancança de places. Esperem que aquest cop es compleixin els terminis, que ja van ser aplaçats una vegada.

Així mateix volem aprofitar l'ocasió per reiterar, recolzant-nos en estudis i experts en la matèria, que els tres primers anys de vida són fonamentals per al desenvolupament de les persones a tots nivells: cognitiu, afectiu, social,... i que per tant una escola bressol de qualitat beneficia el desenvolupament de l'infant

Apostar pel 0-3 és apostar per Cerdanyola, els seus infants i la seva gent.