divendres, 29 de febrer de 2008

Hem exposat el nostre problema a Joan Herrera

Molts pares i mares han contactat amb Joan Herrera per tal d'exposar-li el problema que tenim. És molt amable de part seva haver contestat. De totes maneres, us adjuntem una de les cartes, la de la mestra Lis Gutierrez de la Tàndem i la resposta que ens han fet arribar uns pares de la mateixa escola.
Us pot extranyar una mica que no posem la resposta a la carta de la Lis, però ens ha dit que la carta és la mateixa malgrat, només modifiquen el Benvolgut....

Carta de la Lis Gutierrez

Hola Joan. Vull saber si estàs al corrent del que està passant a Cerdanyola del Vallès amb les escoles bressol i si els companys del teu partit (que estan al Govern de la ciutat), pensen fer alguna cosa per garantitzar a la població el que es prometia al vostre programa electoral, on a la plana 35 diu textualment:

"Potenciar la xarxa educativa pública i incorporar, com a servei públic, els centres sufragats amb fons públics"

En una ciutat de 60.000 habitants actualment només hi ha 52 places públiques de 0 a 3 anys, a més de 127 sufragades amb fons públics -subvenció de la Generalitat i Conveni amb l'ajuntament). Ara desapareixeran 102 places per desídia municipal. Què en penses, d'això?
Els pares, les mares i els professionals del 0-3 estem indignats amb la gestió d'ICV en qüestió d'educació i farem sentir les nostres veus, al carrer i a les urnes. Ens heu enganyat.

I la pregunta dels pares

Que farà per evitar que l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, governat per membres del seu partit, no participi de la seva proposta núm 16 de programa, deixant perdre pel curs 2008-09 102 places escolars de 0-3 anys, degut al tancament de l'Escola Infantil Tàndem, escola de reconegut prestigi a la nostra ciutat pel seu projecte educatiu i equip professional de qualitat. Per a la seva informació, Cerdanyola, disposarà únicament de 52 places públiques i 25 sostingudes amb fons públics i d'aquestes, les 25 últimes, es mantindran només un curs escolar més.

I la resposta patró la posem en verd ;)

Benvolguda Mercè,

Són diversos els missatges que he rebut de ciutadans i ciutadanes de
Cerdanyola preocupats per la notícia del tancament de l’escola bressol Bambi i Tàndem. Primer de tot us vull dir que comprenc la vostra situació de neguit, i em consta que des de l’Ajuntament de Cerdanyola estan treballant per solucionar-la.

Per ICV, la universalització de l’educació de 0 a 3 anys és una de les nostres 30 prioritats programàtiques i nostre grup al Congrés farà tot el possible per aconseguir-la (de fet, en aquesta legislatura hem aconseguit 100 M€ per la universalització).


Dit això, en el cas concret de Cerdanyola, l’Antoni Morral, alcalde de Cerdanyola, m’ha assegurat que cap nen i cap nena quedarà sense escolaritzar el curs que ve.
Dels 102 infants que ara estan matriculats a les escoles bressol Tàndem i Bambi, 61 d’ells l’any vinent iniciaran la primària i seran escolaritzats amb total normalitat. L’Ajuntament es compromet a que cap ni un dels 41 infants restants quedin sense plaça d'escola bressol, mitjançant la reubicació en altres centres educatius de la ciutat.

El nostre Grup Municipal d’ICV-EUiA de Cerdanyola ha impulsat la construcció de 3 noves escoles bressol públiques, la primera de les quals entrarà en funcionament el curs 2009-2010.
Aquestes escoles, a més, suposaran un increment important de places i demostren que per ICV-EUiA és una prioritat de govern aconseguir la universalització de l’educació de 0 a 3 anys. Quan aquestes noves escoles bressol estiguin construïdes es traurà a concurs públic la seva gestió. En aquest concurs es donarà prioritat a que ho gestionin
cooperatives, vinculades a la ciutat i que ja hagin col•laborat amb l'Ajuntament.

Em consta que l'Ajuntament ha ofert a les dues escoles bressol renovar
l'actual conveni fins que entrin en funcionament aquestes noves escoles bressol públiques; malgrat tot les escoles bressol Bambi i Tàndem han refusat la renovació.

Entenc que ara la vostra situació deu ser d’incertesa i preocupació, molts ànims i compteu amb nosaltres.

Una salutació,
Joan Herrera.

S'accepten comentaris.